Tündérkert Panzió

Kerékpárbérlés ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek kerékpárok, és Elektromos kerékpárok bérbeadásához

Szolgáltató (bérbeadó) a Tündérkert Panzió, a kölcsönző személy a (bérlő).

1. Kapcsolat

Az esetleges felmerülő igényeket, kérdéseket, panaszokat a következő kapcsolati lehetőségeken lehet igénybe venni: Tündérkert Panzió Őrség recepció.

2. Bérelhető kerékpárok

Gepida Alboin Curve férfi 52cm 2 db, Gepida Bonum Curve női 46-49cm 1-1 db

Gepida Albion férfi , Gepida Albion női, Kellys evox férfi, Kellys cristy női

3. Általános bérlési szabályok

1. Bérlési időszak: Az év minden napján van lehetőség bérlésre.

2. Kölcsönzési idők: 1óra, 4 óra, 1 teljes nap.

3. Fenntartjuk a jogot, hogy a bérlési időszakot megváltoztassuk, szüneteltessük vagy időszakosan leállítsuk.

4. A kerékpárok felszerelése, tisztítása

1. A kerékpárokat a bérbeadó letisztítva, üzemképes állapotban, E-kerékpárnál feltöltött akkumulátorral adja át a bérlőnek. A bérlő a kölcsönzési idő végén a kerékpárt köteles ugyanígy (akkumulátort nem kell tölteni) letisztítva, üzemképes állapotban visszaadni. Kerékpárokat tilos nagynyomású vízzel takarítani!!!

2. A kerékpárok biztonsági felszereléséhez tartozik az első és a hátsó világítás, a csengő, a prizma, collstok- vagy egyéb zár.

3. A kerékpár bérlésekor a bérlő megkapja a kerékpárt, az zárhoz tartozó egy darab kulcsot.

4. A KRESZ által előírt, a forgalomban való részvételhez szükséges (egyéb) felszerelésekről a bérlőnek kell gondoskodnia (pl. bukósisak, láthatósági mellény). Az ennek hiányából adódó esetleges bírságot a bérlőnek kell fizetnie. Ezeket a bérléskor kérésre bíztosítunk, ingyen.

5. A bérlés folyamata, bérlési szabályok

1. A kölcsönzéshez a bérlőnek a Tündérkert Panzióban be kell jelentkezve lennie (iratait a VIZA rendszerben rögzítve). A megadott adatokat az adatvédelmi szabályaink szerint törvényesen és biztonságosan kezeljük. Amennyiben nem szállóvendég, úgy iratait lemásoljuk, illetve egy okmányt őrzésre átveszünk.

2. A bérlés után a Szolgáltató képviselője jelentkezik a bérlőnél, tisztázzák az esetleges nem tisztázott részleteket (kerékpár felvétele, leadása, stb.) és a szóban megbeszéltek szerint a kölcsönzésre lehetőség nyílik.

3. A kerékpárokat előre egyeztetett időpontban a Tündérkert Panzió recepción lehet átvenni.

4. A kerékpár kölcsönzése csak 18 éves kor felett lehetséges.

5. A bérlő a bérbeadóval együtt köteles a kerékpárt a kölcsönzés megkezdésekor átnézni, hogy a kerékpáron található esetleges sérüléseket rögzíthessék a szerződésben (fotó készül róla).

6. Kölcsönzési díj, kaució, késedelmi díj

1. Bérleti díjak E-kerékpárokra: 1 nap: 10.000 Ft, 4 óra: 6.000 Ft, 1 óra: 3.000 Ft

2. Bérleti díjak kerékpárokra: 1 nap: 3.000 Ft, 4 óra: 2.000 Ft, 1 óra: 1.000 Ft

3. A Kaució mértéke: 100.000 Ft/E-kerékpár, 25.000.- Ft/kerékpár. Ezt a bérlés kezdetekor a szobára terhelünk, vagy készpénzben fizetendő (nem szállóvendég esetén)

4. A kölcsönzés esetén a kerékpárt elvinni és visszahozni a kölcsönzés napján lehet, 8.00-18.00 óra között.

5. A kölcsönzés megkezdése előtt, előre nem megállapodott időszakon túli késedelmes visszahozatal esetén pótdíjat számítunk fel. A pótdíj ilyen esetben mindig egy újabb megkezdett napot (annak az eredeti kölcsönzési díjhoz viszonyított különbözetét) jelenti.

6. A kaució a kerékpár visszahozatalakor visszafizetésre kerül, amennyiben a kerékpár sérülésmentes állapotban van.

7. A bérlés lemondására a bérlési időpont előtt max. 24 órával van lehetőség, írásban, vagy a Panzió recepcióján személyesen. A bérlési napon a kerékpárokat nem lehet visszamondani, ebben az esetben a bérleti díjat ki kell fizetni: rossz időjárás nem vismajor!

7. A bérlők kötelezettségei: a kerékpár használata

1. A bérbeadó a bérlőt tájékoztatja a kerékpár szakszerű és kíméletes használati módjáról. A bérlő kötelezi magát arra, hogy a bérelt kerékpárt ennek megfelelően, kíméletesen és szakszerűen fogja használni.

2. A bérlő kijelenti, hogy tisztában van ez elektromos kerékpár menettulajdonságaival (gyorsulás, elektromotor rásegítésének mértéke), használati módjával (rásegítés állítása, váltás fontossága, akkumulátor töltése, stb.) és lehetőségeivel.

3. A bérlő kötelezi magát arra, hogy maximális gondossággal jár el a bérelt kerékpár biztonsága érdekében. A kerékpárt minden esetben gondosan tárolja, ha nem használja, lelakatolja és mindent megtesz a lopás elkerülése ellen.

4. A bérlő a lehető legnagyobb gondossággal szállítja a kerékpárt és a szállítás alatt tudomásul veszi az elektromos kerékpár súlyából adódó kötelezettségeket (megfelelő kerékpárszállító használata).

5. A bérlő tudomásul veszi, hogy a kerékpárokat az adott országban érvényes közlekedési szabályok szerint köteles használni.

6. A bérlő vállalja és kijelenti, hogy mind egészségügyileg, mind testileg és szellemileg alkalmas a saját felelősségre történő kerékpározásra, illetve képes a kölcsönzött elektromos kerékpárt rendeltetésszerűen használni, tisztában van annak módjával.

7. A bérlő vállalja és kijelenti, hogy a bérelt kerékpár használata közben elszenvedett bármilyen esetleges sérülés esetén a javítás anyagi terhét önállóan viseli.

8. A bérlő vállalja és kijelenti, hogy a bérlés alatt önmaga gondoskodik saját maga biztosításáról (egészség, vagyon és felelősség).

9. Az E -kerékpárokhoz nem adunk töltőt (feltöltött állapotban adjuk át), a Bérlőnek vállalnia kell lemerült állapotban is a kerékpár használatát.

8. Sérülés, elvesztés, rongálás, hiányos visszaadás

1. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a kerékpárok biztosítással nem rendelkeznek.

2. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a kerékpáron található esetleges sérüléseket a Tündérkert Panzió (Kormorán Öko Kft üzemeltető) terhére csak akkor lehet elszámolni, ha a bérlő a látható sérüléseket használat megkezdéséig jelzi a szolgáltatónak és azt bevezetik a szerződésbe.

3. A Bérlő kötelezi magát, hogy a kerékpárokat a bérlési időszak lejárta után a Tündérkert Panzió képviselője részére ugyanolyan állapotban adja vissza, ahogy kapta.

4. A bérlő tudomásul veszi, hogy a kerékpár sérülése vagy valamilyen alkatrészének hiánya esetleg nem megfelelő működése esetén a bérlő köteles megtéríteni az okozott kárt vagy a hiányzó, nem megfelelően működő alkatrész árát. A kár mértékét a bérbeadó a forgalmazóval egyeztetve állapítja meg.

5. Amennyiben a kerékpár oly mértékben sérült, hogy nem javítható, vagy a kerékpár elveszett, a bérlő a kauciót nem kapja vissza és köteles a kerékpár teljes árát megtéríteni. Bérbeadó az ezt meghaladó egyéb kárát is érvényesíti Bérlővel szemben: pl. a javítási idő miatti bevétel kiesést!

6. Bérlő tudomásul veszi, hogy a kerékpárban vagy a kerékpárral másnak okozott károkért teljes anyagi felelősséggel tartozik.

9. Bérlet megszűnése

1. A jogviszony megszűnésekor a Bérlő a kerékpárt rendeltetésszerű állapotban köteles visszaadni, alkatrészeivel és a kölcsönzött egyéb eszközökkel együtt.

2. A bérlet megszüntét a felek írásban (káreseményt jegyzőkönyvben) rögzítik. Bárbeadó a Bérlő nélkül is felveheti a jegyzőkönyvet, ha az nem együttműködő!

Balesetmentes túrázást, és sok élményt kívánunk az Őrségben!

Tündérkert Panzió Őrség Csapata