Magyarország a csodák forrása

Magyarország a csodák forrása

A Kedvezményezett neve Kormorán Öko Kft.
A támogatott projekt címe Tündérkert Panzió bővítése
A pályázat azonosító száma: TFC-1-1-1-2017-2017-00094
A szerződött támogatás összege: 59 441 684 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 70%
A támogatott projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt megvalósításának kezdete 2018.11.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje 2019.10.30.

A fejlesztés helyszíne: 9932 Viszák, Fő utca 137.

A fejlesztés célja a turisztikai vonzerők közelében található kereskedelmi szálláshely általános minőségének és szolgáltatási színvonalának emelése, kapacitásának bővítése, kapacitáskihasználtságának javítása, a szálláshely működéséből származó árbevétele által a profitabilitás és a fenntarthatóság növelése. A fejlesztés hozzájárul a szezonális egyenlőtlenségek oldásához, a folyamatos foglalkoztatás biztosításához, a helyi adók, közterhek növeléséhez, és illeszkedik a turisztikai fejlesztési irányvonalakhoz. A fejlesztés számos gazdasági és társadalmi haszonnal bír: az átutazó és a maradó minőségi turizmus generátora a magas komfortfokozatú szállás. A magasabb szintű szolgáltatás-nyújtás a szállásadóknál a komfortfokozat emelkedés miatt a magyar és az osztrák, szlovén vendégek számának növekedése várható. A fiatal generáció helyben marad a munkalehetőségek által, a lakosság lojalitása erősödik, ahogy fejlődik a településkép. A magas munkanélküliség a vidéki térségeken csökken. A szálláshely magasabb vendégszámot eredményez, mely a környék több szolgáltatója számára is bevételt termel. A fejlesztés a gazdasági körforgás részévé válik, kumulálódik a fogyasztás, ami a helyi gazdasági potenciált növeli.

Projekt tevékenységei: A korábbiakban 6 szobával rendelkezett a panzió. A felújítás során 8 új szoba került kialakításra (kapacitásbővítés), 2 szoba került felújításra a jelenlegi 6 szobából. A maradék 4 szobából 3 szoba lesz, hiszen a 4 csillagos panzió megfelelőség miatt 2 szoba összevonásra kerül, így abból 1 családi szoba lesz. Tehát összesen 13 szobája lett a panziónak a fejlesztés végén. A panzió két helyrajzi számon, szomszédos telken található (Fő út 136. és 137.). Az új szobákból 4 családi szoba lett.

Az épület akadálymentesítésre került, 1 teljes akadálymentes szoba került kialakításra és akadálymentes parkoló is megvalósult. A pályázó energetikailag korszerűsített (napelem, napkollektor, stb.). A projekt keretében eszközök és immateriális javak is beszerzésre kerültek.

A pályázó 3 új munkahelyet teremtett. A pályázó 6 együttműködési megállapodást kötött és 2 csomagajánlatot alakított ki és vállalta a 240 napos és 50 %-os kihasználtságot.

A támogatott projekt a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretében valósul meg